card
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН УЛАМЖЛАЛТ ЭМНЭЛЭГ

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН УЛАМЖЛАЛТ ЭМНЭЛЭГ

ҮТРЭЭНИЙ ҮРЭВСЭЛ . ЦАГААН ЮМ ИХСЭХ , УМАЙ ХҮЗҮҮНЫ УЛАЙЛТын ЭМЧИЛЭГЭЭ , ЗӨВЛӨГӨӨ. ҮТРЭЭ АГШААХ ЛАА. ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ САРД 1 УДАА УУХ ЭМ ЗААВАР.

Дэлгэрэнгүй
Умайн хүзүүний улайлт

Умайн хүзүүний улайлт

Эмэгтэйчүүдийн зарим өвчин нь зовиургүй, сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдахгүй, цагаан юмны ялгаралт өөрчлөгдөхгүй гээд огт мэдэгдэлгүй явагддаг.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх