Түрүү булчирхайн томрол

Түрүү булчирхай бол эр хүний хоёрдогч зүрх юм.
2 үүрэгтэй 1-т нөхөн үржихүйд оролцоно үрийн шингэний шингэн хэсгийг бүрэлдүүлдэг. Үрийн шингэний 30%-г бүрдүүлнэ. Эр эсийн хөвж явах орчинг бий болгодог.
2-т үрийн шингэн шээс 2-г холилдуулдаггүй ба шээсний суваг нээгдэхэд үрийн шингэн гарах суваг хаагддаг.

Түрүү булчирхай томрох хүчин зүйл:
- Эр бэлгийн даавар багасах.
- Насжилт.
- Хөдөлгөөн хомсдол, илүү жин, хоолны дэглэм.
- Тамхи, архи
- Бэлгийн замын ба бусад өвчин, сахар, даралт, бөөр, шээс замын өвчин.

ШИНЖ ТЭМДЭГ:
Ойрхон шээх
Шөнө шээх.
Шээс удаан гарах гарахгүй байх
Дүлж шээх дусагнах
Шээс үлдэх