Түрүү булчирхайн үрэвсэл

Насанд хүрсэн хүний 70% хамардаг.
Бэлгийн замаар, цус тунгалагийн судсаар дамжин халдана.

Үрэвсэл үүсэх хүчин зүйл:
- Бэлгийн хавьтлын давтамж холдох эсвэл огт хавьтахгүй байх.
Түрүү булчирхай үрийн шингэн их уураглаг олон витамин агуулдаг бөгөөд энэ нь нян үржихэд хамгийн таатай тэжээлт орчин болдог.

Удаан хугацаагаар хадгалагдсан үрийн шингэний ус нь эргэж шимэгдэн өтгөрч шохойжилт үүсдэг.
- 20 бэлгийн замын халдварт өвчин.
- Эр бэлгийн дааврын дутагдал.
- Архи тамхи.
- Даарч хөрөх.
- Дархлаа сулрах.

Шинж тэмдэг:
- Хярзангаар өвдөх, шээхэд өвдөх.
- Хэвлийн доогуур төмсөг, цавиар өвдөх.
- Хөвчрөх үед хөндүүрлэх, дутуу хөвчрөх.
- Хурдан тавих, эсвэл тавихгүй байх.
- Дахин хөвчрөх удах.