Дорнын уламжлал анагаах ухааны давуу тал

Зөвхөн ургамалын гаралтай эм нь өвчин бүрийн шалтгаан болсон эсийн үхжлийг эмчилдэг.
Өрнийн анагаах ухааны хэрэглэдэг химийн эм, тариа нь гаж нөлөө ихтэйн дээр архаг өвчнийг төгс эмчилдэггүй. Эм нь цөөн үйчилгээтэй. Уламжлалт ургамалын эмийн үйлчилгээ нь химийн эмээс илүү олон биологийн идэвхтэй нэгдэлтэй. 


Нэг эм нь олон эмийн үйлдлийг нэгэн зэрэг үзүүлэх гайхамшигтай үр дүнтэй батлагдсан тул олон өвчин зовиурыг зэрэг эмчилдэг. 


- Энэ нь эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн ач холбогдолтой. 
- Хүн өөрөө байгалийн амьтан учраас байгалийн гаралтай эм илүү зохимжтой.
- Уламжлалт эмийг олон мянган жил хэрэглэж ирсэн туршлагатай.
- Судас барьж үздэг.

Багаж, аппарат (Эхо, компьютер) шинжлэгээ нь өвчинд бүтэцийн өөрчлөлт гарсан хожуу шатны оношлогоо.
Судас барих бол өвчний эхний шат үйл ажиллагааны өөрчлөлт орж байгаа үед өөрөөр хэлбэл өвчин хүндрээгүй буюу бүтэцийн өөрчлөлт болоогүй байхад эрт оношлодогоороо онцлог талтай байдаг.