card
Эмэгтэйчүүд

3. ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ сард 1 удаа уух эм.

25,000

1 хайрцагт 6 ш үнэ 25000 т

ЗААВАР.

Сар тэмдэг ирсэн эхний өдрөөс тоолоод 5 хоногийн  дараа хоолноос хойш 2 цагийн дараа  200гр  усаар  даруулж ууна.

Эхний эмийг  ууснаас хойш  2 дахь эмийг 20 хоногийн дараа  ууна.

Энэ өдрийг сар бүрийн " УУХ ӨДӨР"  болгон сонгож тогтооно.

Сар болгон  сонгосон өдрөө тогтмол  ууна цааш.

2 дахь эмийг ууснаас  хойш  3 хоногийн дараа хамгаалтгүй харьцаанд орно.

 Гаж нөлөө. 

Зарим хүнд бөөлжис цутгах.

Сарын тэмдэг эхний сард алдагдаж байгаад хэвийн ирнэ.

Санамж

Хөхүүл эх уухгүй. Хүнд өвчтэй  үед  уухгүй  !!!

 


Хүсэлт илгээх