Үе мөч

2. Линкомицин тариа

60,000

ЛИНКОМИЦИН 0,6-2 тариа .

ЗААЛТ
Хурц үрэвсэл, өвдөлт ихтэй үед уух эмтэй хавсарч тарина.
Курс 20 ампул.
10 хоног өгзгөнд 12 цагаар тарина.
 


Хүсэлт илгээх